Warning: Creating default object from empty value in /home/B/blaaoslo/subdomener/v2/wp-content/plugins/members/includes/functions.php on line 21
1. april | Litteratur på Blå | Blå

Tirsdag 1. april:

Hver tirsdag:

CC: 30/KL. 19:00/ID: 20

Litteratur På Blå: En samtale om litteraturens kraft og forbindelse med det religiøse

Verken en estetisk erfaring eller en religiøs opplevelse kan forstås kun på bakgrunn av fornuften. Hva er det med litteraturen som fascinerer oss så dypt? Drude von der Fehr og Elisabeth Løvlie mener at litteraturen står i et indirekte spenningsforhold til religionen.

I 2013 utgav Drude von der Fehr og Elisabeth Løvlie boken Tro på litteratur. Her tar forfatterne opp spørsmålet om hva det er ved litteraturen som gjør den så fengslende. Forfatterne hevder at litteraturen står i et spenningsforhold til det religiøse og teologiske. Kontinentalfilosofien, representert ved tenkere som Jacques Derrida, John Caputo, Maurice Blanchot og Slavoj Zizek, blir viktig i dette bokprosjektet. De representerer filosofiens vending mot det religiøse. Dermed reaktualiseres religionen og det utvikles en ”svekket teologi” og en ”religion uten religion”. Dette medfører også en avstandstaken fra fundamentalisme. Forfatterne ønsker å tenke ”det religiøse fristilt fra dogmer, fra kirketilhørlighet, fra bekjennelse, fra det patriarkalske og fra fastlåste sannhetsbegreper” (Fehr og Løvlie 22).

Von der Fehr og Løvlie mener at litteraturen kan åpne for en troserfaring, som er viktigere enn man tidligere har antatt. Den litterære kvalitetserfaringen er beslektet med en religiøs opplevelse av transcendens. Den religiøse og den litterære troen har til felles at de ikke kan formidles direkte, og at de gir en følelse av visshet. Litteraturen kan åpne et rom, i følge forfatterne, der vi kan være i kontakt med noe vi ikke fullt ut forstår eller kan ha kunnskap om, men som likevel berører oss dypt, og gir oss en fornemmelse av viten.

Drude von der Fehr viser gjennom lesninger av Jon Fosse og Dante Alighieri hvordan litteraturen iscenesetter eksistensielle og religionsfilosofiske spørsmål. Elisabeth Løvlie utforsker den kontinentale filosofiens fokus på det religiøse, og ser dette i sammenheng med litteraturvitenskap for å forstå litteraturens evne til å røre ved oss hinsides refleksjon og språk.

I kveld kommer forfatterne av Tro på litteratur, Drude von der Fehr og Elisabeth Løvlie, for å snakke om hva slags kraft litteraturen har. Hva vil det si å tro på litteratur? Og på hvilken måte er litteraturen knyttet til religionen? Står den litterære kvalitetserfaringen i forbindelse med religiøs transcendens?

Professor i allmenn litteraturvitenskap Erling Aadland omtaler boken som en av de viktigste utgivelsene innen norsk litteraturvitenskap på mange år.

Drude von der Fehr er professor i allmenn litteraturvitenskap ved UiO med bakgrunn i italiensk litteratur og amerikansk semiotikk og pragmatisme.

Elisabeth Løvlie har en doktorgrad fra Oxford University om litteratur og stillhet (Literary Silences in Pascal, Rousseau and Becket. Oxford Univ. Press, 2003).

Ordstyrer er Litteratur på Blås Julie Kalager.

Billett kjøpes i døra

Kommenter: