Warning: Creating default object from empty value in /home/B/blaaoslo/subdomener/v2/wp-content/plugins/members/includes/functions.php on line 21
LPB 23.nov | Blå

Tirsdag 23. november:

Litteratur på BLÅ:

30,-/KL. 19:00/ID: 20 år

Splittet kjerne

Hver tirsdag inntar Litteratur på BLÅ BLÅ

Hver Tirsdag kl. 19 inviterer Litteratur på BLÅ til debatter, samtaler og intervjuer på BLÅ. Vi skal ha plass både til den dype, trege samtalen om den litteraturen som står i fare for å drukne i dagspressens stadig høyere tempo, men også være et sted for de aktuelle debattene.

Alle kjenner vi bohemen, dei meir eller mindre faste gruppene kunstnarar som kvar for seg skreiv, måla og komponerte, og saman feira seg sjølv og kunsten.

Åleine eller saman - like ekstatisk. Men kjenner du Splittet kjerne? På Hovseter arbeider Mikkel Øyen for å splitte det litterære atomet ved å introdusere ulike element for kvarandre.

Eit særeigent litterært galleri, der etablerte forfattarar sine tekstar heng side om side med folk du endå ikkje veit du burde halde auge med.

Vi inviterer deg, Splittet kjerne og nokre av deira samarbeidspartnarar til eit Blå tapetsert av individuelle tekstar på veg mot det kollektive.

Billett kjøpes i døra

Kommenter: