Warning: Creating default object from empty value in /home/B/blaaoslo/subdomener/v2/wp-content/plugins/members/includes/functions.php on line 21
29.mars | Litteratur på BLÅ: Happy birthday Putin! | Blå

Tirsdag 29. mars:

HVER TIRSDAG

CC:30/KL. 18:45/ID: 18

Litteratur på BLÅ: Happy birthday Putin!

om Anna Politkovskaja

Hver Tirsdag kl. 19 inviterer Litteratur på BLÅ til debatter, samtaler og intervjuer på BLÅ. Vi skal ha plass både til den dype, trege samtalen om den litteraturen som står i fare for å drukne i dagspressens stadig høyere tempo, men også være et sted for de aktuelle debattene.

Journalisten og menneskerettighetsforkjemp

eren Anna Politkovskaja ble drept utenfor sitt eget hjem, på president Putins fødselsdag i 2006. Hun arbeidet med korrupsjon og menneskerettighetsbrudd i konflikten mellom Russland og Tsjetsjenia, og var en pågående kritiker av det sittende regimet. Høsten 2010 kom den tredje og siste oversettelsen til norsk av hennes kommentarer og tekster, i samlin...gen Russlands tapte samvittighet. Politkovskaja er en av mange journalister som har ofret livet for jobben som kritiker i Russland de siste årene.

I april viser Dramatikkens Hus forestillingen Happy Birthday Putin, et teaterstykke med utgangspunkt i Politkovskajas tekster. Forestillingen stiller spørsmål om hvordan vi i Norge kan forstå hennes valg om å ofre livet for jobben som kritiker, og hvordan vi kan forstå den langvarige konflikten i Tsjetsjenia. Vi inviterer Aage Borchegrevink fra Den norske Helsingforskomite og skuespillerne Rebekka Nystabakk og Huy Le Von for å samtale rundt disse spørsmålene, og for å belyse konflikten Politkovskaja skrev om.

Aage Borchegrevink er rådgiver i Den norske Helsingforskomite, med spesialområdet Russland og Tsjetsjenia, og en viktig talsperson for saken i Norge. Han er litteraturviter og fag- og skjønnlitterær forfatter, blant annet av bøkene Folkevandringer (2004) og Den usynlige krigen : Reiser i Tsjetsjenia, Ingusjetia og Dagestan.

Rebekka Nystabakk og Huy Le Vo er utdannet skuespillere fra Akademi for Scenekunst i Fredrikstad, og sammen utgjør de gruppen REBEKKA/HUY som står bak produksjonen Happy Birthday Putin.

Minda Holm er ordstyrer.

Billett kjøpes i døra

Kommenter: