Warning: Creating default object from empty value in /home/B/blaaoslo/subdomener/v2/wp-content/plugins/members/includes/functions.php on line 21
21.feb | Litteratur på BLÅ: Tankegods – Sigmund Freud | Blå

Tirsdag 21. februar:

CC: 30/KL. 19:00/ID: 18

Litteratur på BLÅ: Tankegods – Sigmund Freud

Sigmund Freud er fortsatt et av de mest sentrale navnene innenfor moderne tenking. Freuds egentlige område var psykologi, men psykoanalysen og dens tilhørende begreper dukker opp i en lang rekke disipliner, også innenfor litteraturens verden. 

Selv om Freud aldri er uaktuell, er han kanskje spesielt aktuell akkurat nå, i og med antologien Mellom psykoanalyse og litteratur som kom ut høsten 2011. I tillegg foreligger en nyoversatt utgave av Hinsides lystprinsippet. Til og med på kinolerretet ser vi den gode Sigmund røyke sin sigar i A Dangeruos Method.

Med dette som utgangspunkt vil Litteratur på Blå tilegne en kveld til utforskningen av Freuds tankegods.    
 
Irene Engelstad er professor i nordiske språk og litteratur, og Torberg Foss er klinisk psykolog og psykoanalytiker, og har bl.a. skrevet boken Psykoanalysens hemmelighet. Begge to har arbeidet med Freud innenfor sine respektive felt, og de vil møtes i en samtale om Freud og litteraturen. Ordstyrer er Kaja Schjerven Mollerin, kritiker og stipendiat ved Universitetet i Oslo.   

Med denne kvelden fortsetter vi vår arrangementsserie hvor sentrale tenkere i det 20. århundre presenteres. Målet er å gi en generell innføring, samtidig som tankegodset undergår en mer utførlig utforskning. Slik kan også kjent stoff anta nye og overraskende dimensjoner.

Billett kjøpes i døra

Kommenter: