Warning: Creating default object from empty value in /home/B/blaaoslo/subdomener/v2/wp-content/plugins/members/includes/functions.php on line 21
23.okt | Musikkforum | Blå

Onsdag 23. oktober:

DEBATT

GRATIS/KL. 19:00/ID: 20

Musikkforum: Sjangerhælvete!

Professor Anne Danielsen og musikkjournalist Guttorm Andreasen holder hvert sitt halvtimes innlegg om sjangerinndeling av musikk som fenomen og praksis.

Hvilke konvensjoner må man forholde seg til i møte med musikksjangre? Og finnes det egentlig noe (handlings)rom utenfor sjangrene?

Anne Danielsen vil snakke om forskjeller i verdier, kunstnerisk fokus, produksjonsidealer, lyttemåter og distribusjon mellom noen utvalgte sjangre på musikkfeltet, blant annet med bakgrunn i resultater fra forskningsprosjektet "Sky & Scene" ved Universitetet i Oslo. Guttorm Andreasen vil snakke om sin opplevelse av sjanger som både musikkformidler og utøver - hvilke "sjangerplikter" må oppfylles og hva skjer når reglene brytes? 

Anne Danielsen er professor i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo og er leder for forskningsprosjektet "Sky & Scene". Hun har publisert en rekke artikler om groove og musikkproduksjon, utgitt bokaPresence and Pleasure: The Funk Grooves of James Brown and Parliament og redigert antologien Musical Rhythm in the Age of Digital Reproduction.

 

Guttorm Andreasen er musiker, DJ, programleder, journalist og foredragsholder. Andreasen har lang fartstid fra NRK, bl.a. fra musikkprogrammet  ”Wasabi” på NRK P2.

 

Velkommen til et forum som belyser hva sjangerinndeling av musikk fører med seg av politiske, sosiologiske, estetiske, og formidlingsmessige konsekvenser.

Kommenter: