Warning: Creating default object from empty value in /home/B/blaaoslo/subdomener/v2/wp-content/plugins/members/includes/functions.php on line 21
26.OKT | MUSIKKFORUM | Blå

Fredag 26. oktober:

GRATIS/KL. 18:00/ID: 20 år

Musikkforum: Musikk og biologi

med Ole-Martin Ihle og Hans T. Zeiner-Henriksen + Espen Jørgensen [live]

Hvor mye bestemmer kroppen over vår opplevelse av hva som er bra musikk?

Finner vi de store svarene på vårt sanne forhold til melodi, (dis)harmoni, rytme og dynamikk gjennom et biologisk og evolusjonsteoretisk perpektiv?

Skribent og musiker Ole-Martin Ihle vil begynne med å introdusere ulike revolusjonsperspektiver på vårt forhold til musikk. Har musikalitet hatt betydning for naturlig seleksjon og hvordan henger dette eventuelt sammen med hva vi liker/ikke liker innen kunst og musikk i dag? Er vår musikalske smak hundre prosent kulturelt betinget, eller er det grenser for hva vi kan like?

Videre vil førsteamanuensis ved UIO Hans T. Zeiner-Henriksen introdusere funn fra forskningfeltet "embodied cognition" der kroppens betydning for vår tenkning står i fokus. Et kroppslig perspektiv kan i mange tilfeller være sentralt for å skjønne hvorfor noe fungerer godt eller dårlig. Det viser seg at lytterens kroppslige erfaring av musikk ofte bestemmes av de samme musikalske prosessene – på tvers av sjangere.

Hvordan kan kroppsorientert forskning få betydning for vår musikkforståelse? Står vi i fare for å miste noe vesentlig i vår forståelse av kunst og musikk, når vi reduserer musikalsk erfaring til å handle om kroppslig-emosjonell respons? Hvor går skillet mellom en emosjonell og intellektuell erfaring av musikk?

LIVE: ESPEN JØRGENSEN
Espen Jørgensen er en friimproviserende akustisk gitarist og ex-komponist.
Med snart 30 års erfaring fra svært ulike sjangere som blandt annet har resulert i utgivelse på Ulvers egen Jester label, er basis for en ofte cluster og meditativ musikk som utforsker tid og rom.

Velkommen!

Ole- Martin Ihle har master i African American Studies fra New York University, og jobber som TV-researcher og manusforfatter i
Funkenhauser. Ihle har skapt overskrifter med de polemiske TV-seriene "Hjernevask " (med Harald Eia) og høstens "Harde Fakta"
(med Jon Hustad). I tilleg er han skribent og debattant med en rekke kronikker om musikk på samvittigheten. Ihle er også musiker som
spiller bass.

Hans T. Zeiner-Henriksen er førsteamanuensis ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har undervist ved
instituttet siden 1994 og tok sin doktorgrad "The 'Poumtchak' pattern: Correspondences between Rhythm, Sound, and Movement in
Electronic Dance Music" som stipendiat tilknyttet forskningsprosjektet Rhythm in the Age of Digital Reproduction. For tiden er han i gang
med et forskningsprosjekt knyttet til musikk, bevegelse og emosjoner.

 

Musikkforum er Norsk Komponistforening og NOPAs felles faglige forum med målsetting om å skape større bevissthet og engasjement rundt komposisjon og beslektede temaer innenfor musikk. Musikkforum er gratis og åpent for alle.

Kommenter: