Warning: Creating default object from empty value in /home/B/blaaoslo/subdomener/v2/wp-content/plugins/members/includes/functions.php on line 21
Litteratur på Blå: Naturpakten | Blå

Tirsdag 30. oktober:

Litteratur på Blå

30,-/KL. 19:00/ID: 20 år

Naturpakten

Hva har miljø og arvestoff med litteratur og kunst å gjøre?

Hver Tirsdag kl. 19 inviterer Litteratur på BLÅ til debatter, samtaler og intervjuer på BLÅ. Vi skal ha plass både til den dype, trege samtalen om den litteraturen som står i fare for å drukne i dagspressens stadig høyere tempo, men også være et sted for de aktuelle debattene.

De siste tiårene har vitenskapen åpnet for en bevissthet om klimakrisens farer og bioteknologiens muligheter. Når naturen ikke bare er en ressurs, men en del av menneskets økosystem, glir tanken om en ny naturpakt over i sosiale og kulturelle analyser. Kritiker og poet Espen Stueland indikerer at dette medfører politiske, filosofiske og etiske spørsmål, og dessuten nye muligheter for å tenke og skrive om litteratur og kunst. Hva har miljø og arvestoff med litteratur og kunst å gjøre? Kan forfattere og kunstnere bidra til en verdensvent litteratur som formidler mellom naturvitenskap og humanisme? Hvordan kan kunsten og litteraturen bidra aktivt til å skape en fremtidsrettet tenking? Til å kaste lys over litteraturen og kunstens møter med økologien og bioteknologien, har vi invitert, foruten Stueland, Freddy Fjellheim som har gjort seg bemerket med sin særegne aktivistiske diktestil i samlingen Mennesket har korsets form. Sakpoesi og essaysamlingen Felleskapets kunst. Bastadrium. Denne maner til et større kollektivt økologisk ansvar. Hege Tapio Gaarde er kunstner med interesse for møtet mellom biokunst og vitenskap. Hun er leder for i/o/lab – Rogalands senter for framtidskunst, samt pådriver for Article som er en biennale for elektronisk og ustabil kunst. Ordstyrer for kvelden er Litteratur på Blås Fredrik Eugen Christiansen.

Billett kjøpes i døra

Kommenter: